Home » Despre noi
Viziunea Universității Creștine Dimitrie Cantemir (UCDC) se concentrează pe excelență, competitivitate și responsabilitate socială, ca o universitate de referință centrată pe educație și cercetare, cu rol de lider în promovarea dezvoltării durabile, deplin integrate în spațiul european al educației și cercetării universitare, în beneficiul comunității naționale și internaționale.
Valorile asociate sunt: transparența, performanța, spiritul de echipă, echitatea, recunoașterea meritelor, etica, deschiderea către comunitate.